Bảo mật đám mây

Sử dụng mã hóa mức tài chính để bảo vệ quyền riêng tư của bạn – Không ai khác có thể xem dữ liệu cá nhân của bạn.

Luôn được cảnh báo và cập nhật thông tin

Cảnh báo bạn khi có chuyện xảy ra. Thiết lập vùng hoạt động và cho phép phát hiện người để nhận thông báo thực sự quan trọng.
*Chỉ có ở một số model

Thông báo ngay

Lịch trình

Lịch sử video

Video cho các sự kiện cảnh báo được lưu trữ trên đám mây. Tất cả các video có thể được mã hóa bằng mật khẩu tùy chỉnh để cung cấp thêm một lớp bảo mật.

Kết nối với nhà thông minh

Sử dụng Echo Show hoặc Google Home của bạn để điều khiển camera Imou có hỗ trợ Wi-Fi – Chỉ cần yêu cầu thiết bị của bạn hiển thị camera sân sau, camera cửa trước hoặc bất cứ nơi nào bạn đã cài đặt camera Imou.

3 Ngày

Title
Lưu trữ đám mây trong 3 ngày
Gói 1 tháng

USD 1.99
GBP 1.69
EUR 1.99

Title
Lưu trữ đám mây trong 3 ngày
Gói 1 năm

USD 19.99
GBP 16.99
EUR 19.99

7 Ngày

Title
Lưu trữ đám mây trong 7 ngày
Gói 1 tháng

USD 2.99
GBP 2.49
EUR 2.49

Title
Lưu trữ đám mây trong 7 ngày
Gói 1 năm

USD 29.99
GBP 24.99
EUR 29.99

30 Ngày

Title
Lưu trữ đám mây trong 30 ngày
Gói 1 tháng

USD 6.99
GBP 5.99
EUR 6.99

Title
Lưu trữ đám mây trong 30 ngày
Gói 1 năm

USD 69.99
GBP 66.99
EUR 69.99

Để kích hoạt đăng ký, bạn nhấn vào mở phần mềm ứng dụng hoặc phần mềm trên PC của Imou, sau đó nhấn vào thiết bị và logo dịch vụ đám mây, chọn đăng ký để mua hàng. Các dịch vụ sẽ được kích hoạt chỉ khi camera phát hiện chuyển động của con người hoặc các danh mục vật lý khác. Sau đó, camera sẽ bắt đầu ghi và tải dữ liệu lên đám mây Imou.